Nya parkeringsregler i Björkris

Hösten 2018 införde vi nya parkeringsregler för de kommunala parkeringsplatserna i Björkris.

Det är en kombination av p-skiva och avgift, samt boendeparkering vilket innebär att man för en fast månads- eller årsavgift har möjlighet att parkera inom området.

Detta gäller på allmänna parkeringsplatser i Björkris

  • Första timmen gratis med p-skiva klockan 8-22 vardagar och lördagar
  • Därefter avgift 2 kr/h klockan 8-22 vardagar och lördagar
  • På nätter och söndagar är det avgiftsfritt
  • Parkering tillåten upp till 24 timmar på vardagar och upp till 48 timmar på helger
  • Boendeparkering gäller i området
  • Kommunens förvaltning för Teknik övervakar regleringen

En områdesskylt med regleringen har placerats vid infarten till Björkris. Områdesskylten gäller i hela området om inte något annat anges på platsen, till exempel förhyrd plats, lastplats eller parkering för rörelsehindrade. Se exempel på skyltningen under Dokument nedan.

Så här gör du

Ska du parkera max en timme lägger du p-skivan synlig i fönstret, inställd på tidpunkten när du parkerar, avrundat till närmaste följande hel- eller halvtimme.

Om du ska parkera längre än 1 timme betalar du avgiften direkt när du parkerar, antingen med telefonbetalning eller i p-automaten. Den första avgiftsfria timmen räknas in automatiskt och du behöver i detta fall inte använda en p-skiva. Observera att parkeringsautomaterna i Björkris är biljettlösa, du anger ditt registreringsnummer när du betalar i automaten. Kvitto skickas till det mobilnummer eller e-post du anger.

Detta gäller för boendeparkering

Boendeparkeringen i Björkris fungerar på samma sätt som i befintliga boendeområden i Kungsbacka. Ett tillstånd för boendeparkering innebär att du för en fast subventionerad avgift har möjlighet att parkera inom ett visst område. Det finns ingen garanti för att du får en parkeringsplats vid varje tillfälle.

Läs mer och sök boendeparkering

Gäller inte på alla platser

En viss andel av parkeringsplatserna på den kommunala marken i Björkris är förhyrda av bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare. Tillstånd för att parkera på dessa platser administreras av respektive bostadsrättsförening eller fastighetsägare. I området finns även parkeringar på privat mark som inte övervakas av kommunen. Titta efter skyltningen på platsen för att se vad som gäller.

Varför nya regler?

Nämnden för Teknik beslutade i april 2018 om ny parkeringsreglering för Kungsbacka stad. Syftet med den nya parkeringsregleringen är att skapa en mer enhetlig reglering i staden som ska göra det enklare för den som parkerar. De nya reglerna kommer att gälla på de parkeringsplatser som är kommunala i följande områden:

  • Innerstaden
  • Bostadsområdena Centrum, Västra Villastaden, Kolla parkstad, Tingberget, Signeskulle, Östra Villastaden och Hammerö/Hålabäck, Björkris
  • Verksamhetsområdena Inlag och Hede Norra

De nya reglerna införs område för område, med start i Björkris hösten 2018.

Mer information

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se