Parkeringsskylt och illustration över Kolla parkstad

Nya parkeringsregler i Kolla

Från 15 juni 2020 gäller nya parkeringsregler i Kolla. De nya reglerna innebär en kombination av p-skiva och avgift.

Så här gör du

Ska du parkera max 1 timme lägger du p-skivan synlig i fönstret, inställd på tidpunkten när du parkerar, avrundat till närmaste följande hel- eller halvtimme. Om du ska parkera längre än 1 timme betalar du avgiften direkt när du parkerar, antingen med telefonbetalning eller i p-automaten. Den första avgiftsfria timmen räknas in automatiskt och du ska i detta fall inte använda en p-skiva. Områdeskoden när du betalar med mobilen är 13105.

Boendeparkering

Ett tillstånd för boendeparkering innebär att du för en fast subventionerad avgift har möjlighet att parkera inom ett visst område. K står för Kolla, L betyder långtid. Det finns ingen garanti för att du får en parkeringsplats vid varje tillfälle. Du söker boendeparkering via länken nedan där du även väljer om du vill betala din boendeparkering per månad eller per kvartal. Där finns även information om var du får parkera med tillståndet:

Ansök om boendeparkering

Gäller ej privata parkeringar

I området finns även parkeringar på privat mark som inte övervakas av kommunen. Titta alltid efter skyltningen på platsen för att se vad som gäller.

Mer information

Trafiksamordnare Linda Sövgren
0300-83 81 05
linda.sovgren@kungsbacka.se