Parkeringshus Linden

Parkeringshuset Linden öppnades våren 2021 för allmänheten. Huset ligger i innerstaden och har ca 940 platser. Välkommen att parkera!

Sju våningsplan och runt 940 platser

Huset ligger nära Söderstaden vid Lindens torg och är byggt i sju våningsplan, samtliga öppna för allmänheten. Huset är 33 000 kvm stort och har ca 940 parkeringsplatser. Boendeparkering finns tillgänglig på plan 2-7 för de som har boendeparkering centrum. Ett 20-tal laddstolpar finns också på plats. Boendeparkeringstillståndet gäller inte på laddplatser.

Vad kostar det?

Du får parkera gratis i en timme med p-skiva.

Om du ska parkera längre betalar du avgiften direkt när du parkerar, antingen med telefonbetalning eller i p-automaten. Det kostar 2 kr per timme. Den första avgiftsfria timmen räknas in automatiskt.

På markplan får du parkera i max 4 timmar i följd och på övriga våningar gäller allmän tidsbegränsning.

Parkeringsytor i området

När parkeringshuset Linden öppnade ändrades avgiften för de parkeringsytor som finns i området. På dessa ytor upphör också möjligheten till boendeparkering, då endast parkeringshuset kommer att ha boendeparkering framöver.

Klicka på nedanstående länk för att se vilka avgifter som gäller för de olika parkeringsytorna från och med 31 maj.

Karta: Parkeringsavgifter vid Lindens torg och Söderstaden.

  • Gula markeringar  = 5 kr per timme.
  • Blå markeringar = 2 kr per timme, samt gratis första timmen med p-skiva.
  • Röda markeringar = korttidsparkeringar.

Kontakta gärna