Snabbmatsbilar/Food trucks

Från och med 2017 tillåter Kungsbacka kommun snabbmatsbilar, så kallade food trucks, i Kungsbacka stad.

På sex platser tillåts sammanlagt max åtta snabbmatsbilar (se karta) från april till oktober. En bil får bara stå en dag på samma plats, sedan måste den flytta.

För att få ställa upp en snabbmatsbil måste man betala en avgift enligt gällande taxa. Läs mer under Dokument nedan.

För mer information kontakta

Helen Wigerdt
0300-83 40 00
teknik@kungsbacka.se