Foodtrucks och matvagnar

Kungsbacka kommun tillåter foodtrucks och matvagnar på fyra platser i Kungsbacka stad.

På fyra platser tillåts sammanlagt max åtta foodtrucks och matvagnar (se karta) från april till oktober. En bil får bara stå en dag på samma plats, sedan måste den flytta.

För att få ställa upp en foodtruck eller en matvagn måste du betala en avgift enligt gällande taxa. Läs mer under Dokument nedan.

För mer information kontakta

Helen Wigerdt
0300-83 40 00
teknik@kungsbacka.se