Vägvisning och vägskyltar

Vägvisningen är till för de som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Därför får det inte finnas för många skyltar på samma ställe och de måste vara begripliga.

Så inleds vårt dokument om vägvisning och skyltar i Kungsbacka. Du hittar det under Dokument nedan.

Om du vill ha vägvisning till en verksamhet går det att ansöka om detta. Men läs dokumentet nedan först. Där framgår det hur vi resonerar när det gäller vägvisning i Kungsbacka.