Transportdispenser

Tunga, breda eller långa transporter kräver undantag från trafikförordningen eller från lokala trafikföreskrifter. För att få genomföra dessa transporter måste du ansöka om dispens.

Du kan ansöka om dispens för odelbar last, exempelvis en byggkran. Dispens ges inte för delbar last som exempelvis cement, grus och tegel. Delbar last får du i stället dela upp och köra flera gånger. 

Ska den planerade transporten passera flera kommuner söks dispensen hos Trafikverket, se länk nedan.

Ska transporten genomföras endast inom Kungsbacka kommun söker du tillstånd hos förvaltningen för Teknik. Du använder Trafikverkets blankett även här, men skickar den till teknik@kungsbacka.se eller till Kungsbacka kommun, Teknik, 434 81 Kungsbacka senast fem arbetsdagar innan önskat transportdatum.

Om en transport är längre än 30 meter, bredare än 450 cm eller högre än 450 cm ska du även fylla i en blankett för färdvägsintyg, se två länkar nedan.