Gator och trafik

Kungsbacka kommun ansvarar för de flesta gator och vägar i Kungsbacka stad. De större huvudvägarna i Kungsbacka är i regel Trafikverkets ansvar, och många mindre vägar sköts av vägföreningar.

I vänsterspalten hittar du mer information om bland annat parkering, snöröjning och trafiksäkerhet.