Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Asfaltering

Varje år asfalterar vi i genomsnitt ungefär 50 000 kvadratmeter i Kungsbacka. Det är för att våra gator och gång- och cykelvägar ska vara hela och släta.

Förvaltningen för Teknik beslutar om ett så kallat beläggningsprogram varje år. Syftet är att ytan på våra kommunala vägar inte ska bli alltför sliten eller gammal.

Olika intervaller

Enligt beräkningarna behöver man byta beläggningen på de större lederna ungefär vart tionde år eftersom asfalten slits ned av trafiken.

På lokalvägar är det däremot inte slitage utan ålder som avgör när man måste lägga nytt. Där är det främst krackelering, rötter och sättningar som gör asfalten sämre. Där byts asfalten efter minst 25 år.

Gång- och cykelvägar behöver förnyas efter 20 år, och även här bestäms behovet inte av slitage utan av ålder.

April till oktober

Asfalteringssäsongen pågår från april till oktober, lite beroende på vädret. Arbetet utförs av en av kommunen upphandlad entreprenör.