Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Belysning

Förvaltningen för Teknik ansvarar för den största delen av kommunens gatubelysning, över 14 000 så kallade belysningspunkter.

Vi har också en del så kallad effektbelysning, till exempel i parker och under broar, och sätter även upp julbelysning i centrum varje år.

På allmänna vägar inom tättbebyggt område, där trafiken är mer än 2 500 fordon per dygn, ansvarar Trafikverket för belysningen.

På det enskilda vägnätet står väghållaren för investeringarna och Teknik för drift och underhåll av belysningen.

Felanmälan

Om en gatlampa är trasig tar vi gärna emot din felanmälan. Du kan lämna den direkt här via hemsidan:

Felanmälan

Det är bra om du vid din anmälan har stolpnumret till hands. Det sitter på en lapp eller bricka cirka två meter upp på stolpen.

Du kan även anmäla trasig belysning till vårt kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.  

Standard

Den standard som belysningsnätet inom Kungsbacka kommun ska hålla vid en om- eller nybyggnation framgår av kommunens PM för gatubelysning som du hittar nedan.