Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Belysning

Förvaltningen för Teknik ansvarar för den största delen av kommunens gatubelysning, över 15 000 så kallade belysningspunkter.

Vi har också en del så kallad effektbelysning, till exempel i parker och under broar, och sätter även upp julbelysning i centrum varje år.

På allmän väg

På allmänna vägar kan ansvaret för gatubelysningen variera. Det förekommer att kommunen har belysningen längs med statliga vägar. 

På enskild väg

På det enskilda vägnätet står väghållaren (oftast en samfällighet eller vägförening) för investeringarna och Teknik för drift och underhåll av belysningen.

Felanmälan

Om en gatlampa är trasig tar vi gärna emot din felanmälan. Det är bra om du vid din anmälan har stolpnumret till hands. Det sitter på en lapp eller bricka cirka två meter upp på stolpen. Du kan felanmäla via länken nedan:

Felanmälan

Du kan även anmäla trasig belysning till vårt kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.  

Standard

Den standard som belysningsnätet inom Kungsbacka kommun ska hålla vid en om- eller nybyggnation framgår av Teknisk handbok för belysning som du hittar nedan.