Det här lovar vi om belysning

  • Efter att anmälan kommit in till Teknik ska vi så fort som möjligt spärra av eller varningsmarkera skador på belysningsanläggning som kan orsaka personskador.
  • Vi prioriterar att åtgärda släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats, gångtunnel eller trappa.
  • Fel på belysningsanläggning som innebär att tre eller fler belysningsstolpar i rad är ur funktion ska åtgärdas inom tre veckor. Övriga enskilda trasiga lampor byter vi antingen vid normalt underhåll eller när vi gör en uppsamling och byter flera enskilda trasiga lampor inom samma område.