Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Snöröjning

Ansvaret för snöröjningen på en väg beror på vilken typ av väg det är. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunen eller en vägförening. Vägen kan också vara privat.

Väghållare

Den som är ansvarig för vägen kallas väghållare. Då ska man sköta vägens drift och underhåll och även snöröjning och halkbekämpning.

Kommunala vägar

Det kommunala väghållningsansvaret omfattar främst gator och vägar inom Kungsbacka stad. En del gång- och cykelvägar utefter det allmänna vägnätet ligger också inom kommunens ansvar.

 

Mer om kommunala vägar i Kungsbacka

Trottoarer

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på gångbaneutrymmen utmed fastigheter i Kungsbacka stad ligger på fastighetsägaren. De ska avlägsna snö och is som hindrar gångtrafik och vid halka sanda gångbaneutrymmet.

Statliga vägar

Staten, det vill säga Trafikverket, har väghållningsansvaret för alla allmänna vägar i kommunen. En lista på alla statliga vägar i kommunen hittar du via länken nedan.

Statliga vägar i Kungsbacka

Om du har frågor kring snöröjning på dessa vägar ska du kontakta Trafikverket direkt, telefon 0771-921 921.

Trafikverkets information om snöröjning

Enskilda vägar

Enskilda vägar är princip de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta villagator runt om i kommunen. För frågor kring snöröjning av dessa vägar ska du vända dig till din lokala samfällighets- eller vägförening.