Flisupptagning

Varje vinter lägger Teknik Drift ut stora mängder flis för att minska risken för halka.

Det kallas ofta i folkmun för att sanda, men numera är det flis - det vill säga kantig småsten - som vi använder för halkbekämpning. En svår vinter med mycket halka kan vi sprida uppåt 3 000 ton flis sammanlagt.

Sopas upp i april

Fliset får ligga kvar så länge det fortfarande finns risk för halka. Men i regel sopar vi upp det i april. Då försöker vi börja med de mest använda cykelstråken för att minska riskerna för punktering på cykeldäcken.

Sopa ut i gatan

När vi börjar flisupptagningen på vägarna sätter vi upp skyltar vid infarten till områdena några dagar innan. Då uppmanar vi alla fastighetsägare att sopa fliset från trottoarerna och ut i gatan så att vi får med det när vi kommer med sopmaskinen.

Fliset som tas upp går inte att återanvända för halkbekämpning. Det slipas av och förlorar sina vassa kanter när det har legat ute.