Kommunala vägar

Kungsbacka kommun är väghållare främst inom Kungsbacka centralort.

Inom detta område sköter förvaltningen för Teknik underhållet. Här ansvarar vi också för att trafiksäkerheten upprätthålls. 

Anmäl före arbete

Om man ska utföra arbete i anslutning till en väg inom vårt väghållningsområde eller om vägen måste stängas av ska du lämna in en trafikanordningsplan lämnas in till Teknik. Likaså krävs öppningstillstånd för att schakta i någon av våra vägar.

Läs mer under rubriken Tillstånd

Information och råd

För områdena utanför vårt väghållningsområde står vi till tjänst med information och råd, bland annat när det gäller trafiksäkerhet till den enskilde trafikanten eller vägföreningen. Vi ansvarar också i stora delar för trafikplanering och parkering.