Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Statliga vägar

Dessa vägar ansvarar Trafikverket för.
 • Almedalsvägen, väg 905
 • Biaredsvägen, väg 906
 • Björketorpsvägen, väg 921
 • Borekullavägen, väg 909
 • Brearedsvägen, väg 908
 • Bröndomevägen, väg 952
 • Bukärrsvägen, väg 964
 • Dragsvägen, väg 941
 • E6/E20
 • Frillesåsvägen, väg 900 och 905
 • Förlandavägen, väg 919
 • Gamla Särövägen, väg 953
 • Gathes väg, väg 942
 • Gottskärsvägen, väg 940
 • Gröningevägen, väg 960
 • Guntoftavägen, väg 954
 • Gåsevadholmsvägen, väg 932
 • Gällingevägen, väg 916
 • Göteborgsvägen, väg 845
  från korsningen väg 900 i Frillesås och söderut
 • Göteborgsvägen, väg 970
  från Arendalsleden och norr ut
 • Hamnvägen, väg 904
 • Hanhals Kyrkväg, väg 928
 • Hanhalsholmevägen, väg 927
 • Helsjövägen, väg 916
 • Hjälmsbergsvägen, väg 936
 • Häcklehagsvägen, väg 945
 • Hällingsjövägen, väg 974,
  från Gåsevadholmsvägen och österut
 • Höglandavägen, väg 978 och 975
 • Idala Kyrkväg
 • Klämmebackevägen
 • Kläppavägen, väg 912
 • Kullaviksvägen, väg 958
 • Landavägen, väg 910
 • Lerbergsvägen, väg 975
 • Lerkilsvägen, väg 951
 • Lindomevägen, väg 961
 • Lunnavägen, väg 948
 • Maleviksvägen, väg 957
 • Mariedalsvägen, väg 946
 • Myravägen, väg 933
 • Måbovägen, väg 932
 • Norra Älvsåkersvägen, väg 981
 • Onsalavägen, väg 940
  från E6/E20 och ut mot Onsala
 • Rinnavägen, väg 923
 • Rossaredsvägen, väg 935
 • Råövägen, väg 946
 • Röde Holmevägen, väg 944
 • Sandövägen, väg 950
 • Smarholmsvägen, väg 965
 • Spårhagavägen, väg 503
 • Stallbacken, väg 955
 • Stockaredsvägen, väg 920
 • Storegårdsvägen, väg 949
 • Stuvvägen, väg 865
 • Säröleden, väg 158
  från östra rondellen i Klovsten och västerut
 • Sätilavägen, 934
 • Toms Byväg, väg 915
 • Torpavägen, väg 915
 • Torstensviksvägen, väg 900
 • Tostaredsvägen, väg 926 och 916
 • Vallbyvägen, väg 934
 • Valldavägen, väg 942
 • Varbergsvägen, väg 939
  från Hammargårdsvägen och söderut
 • Veddigevägen, väg 865
 • Vässingsövägen, väg 943
 • Västra Särövägen, väg 955
 • Åleviksvägen, väg 955
 • Ålgårdavägen, väg 937
 • Åsa Stationsvägen, väg 911
 • Älvsåkers Byväg, väg 979
 • Älvsåkersvägen, väg 980
 • Ölmanäs Ringväg, väg 903 och 904
 • Ölmevallavägen, väg 913
 • Östra Särövägen, väg 955            

Mer information och kontaktuppgifter till Trafikverket finner du via länken nedan.