Trafiksäkerhet

Kungsbacka kommun jobbar för att uppnå regeringens nollvision. Ingen ska dödas eller skadas i trafiken.

Inom kommunen är det förvaltningen för Teknik som ansvarar för arbetet med trafiksäkerhet. Det består bland annat i att kartlägga och utforma gatumiljön inom Kungsbacka centralort så vi tar hänsyn till alla grupper av trafikanter.

Framkomlighet

Det är viktigt att bilarnas framkomlighet får en relativt hög prioritering på infartsvägar och genomgående ringleder. I centrum och i bostadsområden ska däremot fotgängarnas framkomlighet ha en högre prioritet. Fotgängarens framkomlighet styrs också av de regler som gäller vid till exempel ett övergångsställe.

Övergångsställe eller gångpassage?

Vad det är för skillnad mellan ett övergångsställe och en gångpassage kan du läsa mer om under rubriken Övergångsställe.

Hastighet

När bilar och fotgängare vistas i samma miljö är bilarnas hastighet är en viktig faktor för fotgängarnas säkerhet. Läs mer om hur vi arbetar med hastighetsbegränsningar under rubriken Hastighet.

Klipp häcken

Hur du ska klippa häcken för att bidra till bra sikt i korsningar läser du under rubriken Klipp Häcken.