Hastigheter

30, 40 och 60 km/tim är vanliga hastighetsbegränsningar på våra kommunala vägar. Det skapar säker trafik, bra miljö och mindre buller.

Mellan 2010 och 2012 skyltades många hastigheter om i kommunen. Ofta innebar det en sänkning av hastigheten från de gamla hastighetsbegränsningarna 50 och 70 km/tim.

Till grund för förändringen låg metoden Rätt fart i staden som tagits fram av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting.

Miljöfaktorer

Det nya systemet kräver att man inte bara ser till trafiksäkerheten utan också väger in faktorer som framkomlighet för utryckningsfordon och kollektivtrafik. Även miljöfaktorer som buller och luftföroreningar vägs in när man tar fram de nya hastighetsbegränsningarna.