Vilken sida ska jag gå på?

Det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana eller gångväg.

Transportstyrelsen som är den myndighet som reglerar detta skriver dock så här på sin hemsida:

"Gå om möjligt längst till vänster i din färdriktning, när du använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana."

Men det finns som sagt ingen regel för gång- och cykelvägar. Vi rekommenderar att du har ögonkontakt med den du möter och tydligt visar vilken sida du väljer för att minska risken för kollisioner.

Transportstyrelsen