Utemiljö och allmänna platser

Våra gemensamma utrymmen i staden handlar om alltifrån torg och trottoarer till parker och planteringar.

Läs mer om Kungsbackas parker och platser under Dokument nedan.

Du hittar även information om marknader, parker, stadsodling och annat i vänsterspalten.