Utemiljö och allmänna platser

Våra gemensamma utrymmen i staden handlar om alltifrån torg och trottoarer till parker och planteringar.

Läs mer om marknader, parker, stadsodling och annat i vänsterspalten.