Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Lekplatser

Det finns 36 allmänna lekplatser i Kungsbacka stad.

Du hittar lekplatserna via kartan under Dokument nedan, eller i kartverktyget under kartskiktet Fritid.

Länk till kartan

Det finns tillgänglighetsanpassade lekplatser vid Höögs Lid i Varla, Bissmarksgatan i Västra villastaden, vid Aranäs allé, vid Dioritvägen i Kolla parkstad, temalekplatsen vid Borgmästaregatan och i Björkris, där vi har mestadels gummiasfalt.

Olika typer

Det finns tre olika typer av lekplatser: närlekplatser, områdeslekplatser och stadslekplatser. Närlekplatserna är de minsta och är främst till för de som bor i närområdet. Områdeslekplatser och stadslekplatserna är lite större och med fler redskap och fler lek- och idrottsmöjligheter. Om du vill göra en utflykt är det till någon av dessa du ska åka. Typ av lekplats framgår om du går in på vår webbkarta under skiktet Fritid.

På alla våra kommunala skolor och förskolor i hela kommunen finns lekplatser som du kan besöka när verksamheterna inte är igång.

Det finns också lekplatser som drivs av olika samfälligheter och vägföreningar runt om i kommunen.

Bidrag för lekplatser

Vägföreningar kan söka bidrag för upprustning av lekplatser. Nämnden för Teknik anslår 200 000 kronor per år till detta.

Bidraget avser lekplatser som är allmänna och som tydligt framstår som allmänna. Det vill säga att till lekplatser på innergårdar samt på enskilda fastigheter beviljas inte bidrag. Bidraget avser endast upprustning och renovering, inte för nyanläggning. Bidraget avser endast redskap och material och inte arbetskostnader.

Så ansöker du

I ansökan ska följande ingå:

  • bilder på hur lekplatsen ser ut före upprustning
  • karta över var lekplatsen finns
  • kostnadsuppskattning

Bidraget uppgår till maximalt hälften av totala kostnaden. Ni måste söka bidraget innan upprustningen genomförs. Bidraget betalas sedan ut i efterhand, efter redovisat kvitto och bilder på lekplatsen efter upprustningen. Kvitto och bilder ska ha inkommit senast 31 oktober samma år.

Bidraget betalas endast ut till ett bank- eller plusgiro upprättat för samfälligheten/föreningen. Privatpersoner får inte stå som mottagare. Det går bra att söka flera år i rad.

Ansökan är öppen från början av januari – 31 mars. Ansökningar inkomna efter den 31 mars behandlas inte. Ansök via e-tjänsten längst upp på sidan (bank-ID krävs).

Personuppgifter som lämnas till kommunen behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/teknikgdpr

Under Länkar nedan hittar du Konsumentverkets regler för lekplatser och lekredskap.