Möbler i utemiljön

Möbler och utrustning i staden ska vara tillgängliga, hållbara samt miljövänligt tillverkade av miljögodkända produkter. De ska vara estetiskt tilltalande och harmoniera med ålder och karaktär på den aktuella platsen.

Kungsbackas allmänna platser ska erbjuda tillgängliga, inbjudande och trygga utomhusmiljöer. För att kunna skapa trivsamma och funktionella parker och platser krävs en väl genomtänkt gestaltning. Materialval, färgskala och kontinuitet ska mjuka upp kontraster mellan gammalt och nytt, inomhus och utomhus.

Ett konsekvent formspråk skapar identitet och förstärker den positiva upplevelsen av platsen både för dem som är på väg till något och för dem som vill ta en paus.

Möbleringsprogram

Möbleringsprogrammet för Kungsbacka stad har tagits fram som ett hjälpmedel att skapa dessa förutsättningar samt förstärka och bevara gaturummens och parkernas roll som populära mötesplatser.