Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Parker och planteringar

I Kungsbacka finns många olika parker och gröna ytor att uppleva, både för invånare och besökare.

I vänsterspalten hittar du en förteckning över alla parker i Kungsbacka.

Fint året om

Varje år planterar vi tusentals vår-, sommar- och höstblommor runt om i staden, både i rabatter och i krukor. Vi sätter även upp julgranarna på Kungsbacka torg och i Badhusparken.

Under rubriken Säsongsplanteringar kan du läsa mer om hur vi gör staden och parkerna fina under olika årstider. 

Trafik & Utemiljö

Det är Trafik & Utemiljö Drift på förvaltningen för Teknik som sköter parker, rabatter och grönytor i Kungsbacka stad.