Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Björkrisparken

I samband med att stadsdelen Björkris byggs upp växer en ny stadsdelspark fram på den före detta åkermarken.

Dagvattendammar och en slingrande bäck har anlagts för att ta hand om områdets regn- och smältvatten.

Lekplats

Centralt i parken invid Björkristorget finns en lekplats för de större barnen. Här finns bland annat ett stort klätternät.