Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Kulturhusparken

Kulturhuset Fyren ligger inbäddad i en blommande park med inslag av konst och lek.

Här finns, förutom blommor och grönska, en liten dansbana ut mot ån och ett nappträd där barn kan hänga upp nappar som de inte längre behöver. Intill nappträdet ligger en mycket populär stenlabyrint där man hoppa mellan stenar eller tävla om vem som först hittar in till labyrintens mitt.

Längs Borgmästaregatan planterades 2011 trädmagnolior och parken fick även nya växtinslag i form av perenner och lökar.