Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Sinnenas rabatt

Sinnenas rabatt ligger öster om järnvägen, vid undergången mot resecentrum. Rabatten planterades under hösten 2010 och består i huvudsak av perenner men också av prydnadsbuskar.

Perenner är fleråriga örtartade växter som vissnar ner på vintern och börjar växa igen på vårkanten. Hösten 2012 anlades andra delen av Sinnenas rabatt, mellan gångtunneln och Järnvägsgatan.

Alla våra sinnen

Syftet med planteringarna är att skapa en rabatt som kan upplevas med alla våra sinnen, lukt, syn, hörsel, känsel och smak. Här växer doftande buskrosor, prydnadsgräs som vajar i vinden, lammöron (Stachys byzantina Big Ears) med sitt silverludna bladverk och örter som stimulerar våra smaklökar.

Milda pastelltoner

Planteringen präglas av en färgskala i milda pastelltoner. På våren blommar den kaukasiska förgätmigejen (Brunnera macrophylla Betty Bowring) med sina vita blommor, likaså den doftande, vita hybridmagnolian (Magnolia x loebneri Merril) som blommar på bar kvist.

Lavendel (Lavandula angustifolia Hidcote Blue, rosor, kantnepeta (Nepeta faassenii Six Hills Giant, stäppsalvia (Salvia nemorosa Caradonna) och perovskia (Perovskia atriplicifolia Little Spire) är några av de växter som blommar under sommaren.

Många av växterna står sig långt in på hösten och bevarar sin prakt under hela året. Exempel på detta är bambu (Fargesia murieliae Bimbo) och buxbom (Buxus sempervirens) som är gröna året om.

Belysning

Planteringen kompletteras av effektbelysning, delvis för att framhäva vissa växter och naturstenar men också i syftet att öka tryggheten i samband med gångtunneln.