Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Söderåparken

Söderåparken ligger där Kyrkogatan möter Nygatan, invid gångbron över Söderå till Aranäs stadsdel.

Parken invigdes våren 2011 då platsen fick ett lyft i form av nya träd och blomsterrabatter. Initiativet kom från den ideella föreningen Kungsbacka trädgårdsvänner och arbetet genomfördes som ett samarbete mellan kommunens Trafik & Park-avdelning, trädgårdsvännerna, företag och skola. Diverse företag bidrog med sponsring och elever från Aranäsgymnasiet göt bänkar och konstverk i betong som placerades ut i parken.

Det är kommunens Trafik & Park-avdelning som står för skötseln av parken.

Utsmyckade elskåp

Under våren 2013 genomfördes etapp 2 av Söderåparkens samarbetsprojekt. Elever från Hedeskolan bidrog till parken genom utsmyckning av elskåp och ny entrérabatt vid Nygatan. Kommunens Trafik & Park-avdelning anlade en ny stig som sträcker sig från elskåpen vid gångbron och upp mot Nygatan och Lindens torg.