Frågor och svar om Idrottsparken

Vilka åldrar vänder sig parken till?
Det ska finns något för alla åldrar. Allt från lekytor för små barn till ytor som passar barn och ungdomar samt vuxna.

Vad är det för typ av utegym? Finns det instruktioner där?
Det finns en yta med redskap med inbyggd vikt och en annan yta där den egna kroppsvikten används. Det finns instruktioner för användning.

När sätter ni på vattnet till vattenleken?
Vattnet kopplas in till våren när det inte finns risk för att ledningar mm fryser sönder.

Finns hängmattorna ute på vintern?
Ja, det finns hängmattor som kan användas även på vintern.

Kan man boka någon del (bollek, parkour etc)?
Det är meningen att man ska gå hit spontant. Det går inte att boka någon del.

Hur ska scenen användas?
Scenen är en spontanscen som vem som helst kan använda.

Var finns närmaste toalett?
Närmaste toalett finns på norra sidan av ishallen. När Kungsbacka sporthall öppnar kommer det gå att nyttja toalett där när byggnaden är öppen.

Hur tänder man grillen? Tar man med egen ved/kol?
Man tar med egen kol och tänder som en vanlig kolgrill.

Hur lång är löparbanan?
Det som är målat som en löparbanan är egentligen en gångväg genom parken för att enkelt nå de olika aktiviteterna och är inte tänkt att nyttjas som en löparbana. Vi har inte mätt sträckan.

Vad kostade parken?
Parken öppnades i december 2020 och kostade cirka 35 miljoner kr varav skatedelen kostade cirka 6  miljoner kr.

Vilka har projekterat och byggt?
Projekteringen har gjorts av Pontarius (grönytor, ytbeläggningar, utrustningar), Pivotech (skejtdelen), Ramböll (gång- och cykelvägar, dagvattensystem), Norconsult (geoteknik) och Geosigma (markprovtagning). Idrottsparken har byggts av Betonmast Anläggning AB samt deras underentreprenörer. Betongdelarna i skatedelen har byggts av Bryggeriet Bygg.

Finns det handsprit i parken?
Nej, precis som på andra lekplatser eller utegym som är öppna för allmänheten finns det inte handsprit på plats.

Var kan man parkera?
Om du har möjlighet är det bästa att gå eller cykla till parken. Det finns cykelställ på flera ställen. Om bil är enda alternativet finns det parkeringsplatser öster om badhuset samt vid ishallen.

Finns det några regler i skejtdelen?
Ja, för att det ska bli en säker och kul plats att vara på så finns det regler som sitter på en skylt vid skejtdelen. Vårdnadshavare är ansvariga för sina barn. Notera särskilt tidsgränserna för kickbikeåkning och att dessa aldrig får vara i bowlen.

Man kan fastna med hjulen i gatubrunnarna i street-delen. Varför är det så?
Street-delen för skejt ska efterlikna en vanlig gatu-/trottoaryta, och brunnar av denna modell fungerar som hinder som det är meningen att man ska hoppa över. I bowlen (den djupa betongdelen) är gatubrunnarna av en mer åkbar modell. Denna utformning ligger i linje med vad expertisen på området rekommenderar.