Trygghetsvandring

Känner du dig trygg i ditt område? Eller går du alltid en omväg förbi ett visst ställe? Kanske finns det några platser där du inte vill att dina barn går själva? Springer du inte gärna en viss sträcka när det är mörkt? Då kan det vara läge för en trygghetsvandring.

En trygghetsvandring innebär att representanter från kommun och myndigheter går en promenad tillsammans med de som bor eller vistas i ett visst område. Tillsammans tittar vi på vad som känns otryggt i utemiljön och försöker hitta lösningar.

Så här går en trygghetsvandring till

  • Vi bedömer behovet, och avgör sedan om vandringen passar bäst i dagsljus eller efter solnedgången. Vi bjuder in närboende, fastighetsägare och andra berörda. Vi förbereder med kartor över tänkta vandringsrutter.
  • Om vi är många delar vi upp oss i grupper. Under vandringen tittar vi tillsammans på olika miljöer och hur de upplevs, och tar in synpunkter och förslag på eventuella förbättringar. Det kan till exempel handla om att förändra växtligheten för ökad insyn, eller kanske om ökad belysning
  • Efter vandringen upprättar vi ett protokoll som läggs ut på hemsidan inom några veckor. Där listar vi vilka åtgärder som vi vill genomföra. I protokollet beskriver vi också varför vissa åtgärder inte går att genomföra eller varför de kanske inte skulle fungera på en viss plats.
  • Behoven av åtgärder går vidare till den kommunala enhet som har ansvaret för platsen, det kan exempelvis vara kommunens förvaltningar Teknik, Service eller Kultur & Fritid. Om åtgärderna berör en privat fastighetsägare är det alltid upp till denna att besluta om förändringarna kan genomföras.
  • Vår målsättning är att åtgärder där kommunen har ansvaret ska vara genomförda inom sex månader. Enklare åtgärder kan givetvis genomföras snabbare, men vissa saker tar längre tid på grund av att de kan vara årstidsberoende, behöver planeras eller kräver tillstånd.

Kommunen genomför trygghetsvandringar på eget initiativ, främst i centrum men också i andra kommundelar. Ibland kan det vara med ett särskilt tema, till exempel cykel eller belysning.

Föreslå en trygghetsvandring

Men vi vill gärna få in förslag från allmänheten om var det finns behov av trygghetsvandringar runt om i Kungsbacka kommun.

Har du förslag på ett område eller ett tema för en trygghetsvandring, kontakta:

Trygghetssamordnare Lis Hellström
0300-83 41 88
lis.hellstrom@kungsbacka.se