Trygg i Hede

Under hösten 2017 genomförde kommunen tillsammans med de boende i Hede projektet Trygg i Hede för att öka tryggheten i området.

I rapporten som tagits fram redovisas resultatet tillsammans med flera åtgärder som är planerade att genomföras under kommande år för att göra Hede tryggare.

Kontakta gärna

Karolina Oxfall
0300-83 50 46
karolina.oxfall@kungsbacka.se