Trygg i Hålabäck

Under hösten och vintern har vi genomfört första fasen i projektet Trygg i Hålabäck.

Syftet med projektet är att är att öka tryggheten i området genom att ta ett samlat grepp om trafiken och de allmänna platserna (lekplatser, parker och naturområden) i området.

Teknikförvaltningen har tillsammans med boende och verksamma i Hålabäck tagit fram ett underlag som beskriver trafiken och de allmänna platserna i området. Vi har med hjälp av observationer och erfarenheter skapat en bild av nuläget och vad som önskas i framtiden. Arbetet har resulterat i en rapport där dessa önskemål redovisas tillsammans med flera åtgärder som vi planerar att genomföra under kommande år för att göra Hålabäck tryggare.

Kontakta gärna