Trygg i Hålabäck

Hösten 2018 genomför kommunen projektet Trygg i Hålabäck.

Syftet är att öka tryggheten i området genom att ta ett samlat grepp om trafiken och de allmänna platserna (lekplatser, parker och naturområden) i Hålabäck.

Under hösten 2018 kommer vi på kommunens förvaltning för Teknik tillsammans med de som bor och verkar i Hålabäck att kartlägga området och försöka beskriva dagens situation. Vi tittar på trafiksäkerhet, trygghet och möjligheterna kring olika mötesplatser. Vi kommer sedan att föreslå åtgärder för ökad trygghet.

Åtgärder 2019-2020

Under våren 2019 kommer vi i projektgruppen ta fram åtgärder som ska öka tryggheten i området. Dessa kommer sedan utföras under 2019-2020.

Hör gärna av er om ni har frågor eller vill vara delaktiga i projektet.

Kontakta gärna

Karolina Oxfall
0300-83 50 46
karolina.oxfall@kungsbacka.se