Trygg i Hålabäck

Hösten 2018 genomförde vi på kommunens förvaltning för Teknik tillsammans med boende i Hålabäck första delen i projektet Trygg i Hålabäck. Syftet var att öka tryggheten i Hålabäck genom att ta ett samlat grepp kring trafik och allmänna platser (lekplatser, parker och naturområden) i området.

De som svarade på vår enkät och kom till våra möten ville att vi skulle prioritera att:

  • höja kvaliteten på parker och grönområden
  • beskära siktskymmande växtlighet.

Vi fick många synpunkter på sikt- och belysningsskymmande växtlighet. Som fast-ighetsägare är du enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta din tomt så att risken för olycksfall begränsas. I värsta fall kan du ses som vållande till en olycka om du inte har skött din växtlighet på rätt sätt. Läs mer här.

Tillsammans gör vi Hålabäck tryggare

Att göra Hålabäck tryggare är inte bara en uppgift för kommunen. Vi måste alla arbeta tillsammans. Till exempel hade många invånare synpunkter på att bilister kör fort, både på Hålabäcksvägen, Syréngatan och på de mindre gatorna i området. Tänk på att anpassa hastigheten till rådande trafikmiljö, ibland kan till och med 30km/h vara för fort.

Från kommunen planerar vi att under 2020:

  • se över belysningen i området
  • bygga gång- och cykelväg utmed Hålabäcksvägen och fartsäkra passager
  • röja i dungarna utmed gång- och cykelvägarna
  • se över sikten i korsningar.

Mer information

Trafikingenjör Sara Johansson
0300-83 52 86
sara.johansson@kungsbacka.se