Elevråd

Vi vill att eleverna på Älvsåkersskolan ska vara delaktiga i det som gör vår skola till en bra, trivsam och utvecklande skola. I F-3 har vi elevråd och miljöråd. I 4-9 har vi elevråd och mat- och miljöråd.

Syftet med råd är att eleverna ska:

  • känna att de kan påverka det som händer på skolan
  • tränas i att ta ansvar
  • förstå hur man fattar beslut enligt ett demokratiskt system
  • få ta del av varandras synpunkter och idéer
  • trivas ännu bättre på skolan
  • vara rädda om vår gemensamma skola
  • förstå hur man fattar beslut
  • möta kompisar från andra klasser