Föräldrainflytande

Föräldraråd

I föräldrarådet har vi en föräldrarepresentant från varje klass, vi träffas fem gånger per läsår för att arbeta med frågor som handlar om barnens vardag på Älvsåkersskolan .

Föräldrarådets syfte:

• Ge föräldrarna möjlighet att påverka barnens skolgång och skolmiljö.
• Bidra till samhörighet mellan barn, föräldrar och personal på Älvsåkersskolan.
• Stödja elever och personal i skolans utveckling.

Föräldrarådet arbetar och har inflytande över följande frågor:

• Diskuterar olika planer.
• Skolgårdsmiljö.
• Trafikfrågor.
• Föreläsningar för alla föräldrar på skolan.
• Policy frågor ex säkerhetsfrågor.
• Matfrågor.
• Information kring pedagogiska frågor och organisation.
• Information kring budget.
• Elev och föräldrainflytande.

Som klassrepresentant i föräldrarådet förväntas du att:

• Representera klassens föräldrar..
• Ta upp synpunkter och tankar från klassens föräldrar.
• Delta i fem möten per läsår.

Föräldrarådets organisation:

• Mötena är alltid på Kärnan kl. 18.30-19.30.
• En representant från varje klass.
• Fem möten per läsår.
• En ordförande skall utses för mötet.
• En sekreterare skall utses för mötet.
• Dagordning och protokoll publiceras via Unikum.

Har du frågor eller synpunkter som du vill att föräldrarådet tar upp så sätt in dem i föräldrarådspärmen, tala med din representant eller kontakta rektorerna.

Vårens föräldraråd är 20/2 och 3/5 kl 18.30.

Länk till protokoll från 170503

Länk till protokoll från 161025 

Länk till protokoll från 160926

Länk till protokoll från 160519

Länk till bildspel om SSA

Länk till protokoll från 160411