Läsårstider och Älvåkersskolans studiedagar

Via länken hittar du information om de gemensamma läsårstiderna, studiedagar och stängningsdagar (då både skola och fritids har stängt) för Kungsbacka kommunala skolor.

Läsårstider Kungsbacka kommunala skolor

Utöver kommunens gemensamma studiedagar/stängningsdagar har vi på Älvsåkersskolan följande stängningsdagar då både skola och fritids är stängt.   

6/10-2020 (vecka 44)

7/1-2021 (vecka 1) 

14/6-2021 (vecka 24)