Läget på Älvsåkerskolan med anledning av covid-19

Efter samråd med Regions Hallands smittskyddsläkare har huvudmannen för för-och grundskolor i Kungsbacka kommun idag beslutat att övergå till fjärr- och distansundervisning för elever som går i årskurs 6-9 på Älvsåkersskolan. Detta gäller från fredag 11 december och terminen ut.

Beslut har även tagits att elever i årskurs 5 ska fortsätta att få distansundervisning även nästa vecka.

Bakgrunden till beslutet om årskurs 6-9 är att vi är att den senaste tiden fått flera konstaterade fall av covid-19 spritt bland våra elever där. De är också många som är hemma och är sjuka.

För våra yngre elever i årskurs f-4 ser läget med smitta inte alls ut på samma sätt och de är därmed fortsatt välkomna till skolan.

Det formella beslutet om att övergå till distansundervisning tas av huvudmannen för verksamheten, det vill säga nämnden för Förskola & Grundskola. Det är i enlighet med en förordning som kallas Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Vi uppmanar alla vuxna och elever att följa de nationella rekommendationerna om hur vi ska agera nu under jullov och helgerna som kommer för att minska smittspridningen. Vi vill kunna erbjuda alla elever skola på plats när terminen börjar i januari.

Kontakta gärna

Rektorerna på Älvsåkersskolan

Folkhälsomyndighetens information inför kommande helger

Information om Förskola & Grundskolas arbete med anledning av covid-19