Om oss

Älvsåkersskolan ligger mitt i ett vackert åkerlandskap en knapp mil norr om Kungsbacka centrum. Här går elever från förskoleklass till årskurs nio. Det finns två till tre klasser per årskurs.

Skolan består av många hus där matsal och idrottshall ligger centralt mellan F-2- och 3-9-verksamheterna. Centralt ligger också bibliotek och musiksal samt huset Kärnan där expedition, slöjd och NO/tekniksalar är inrymda. De äldre eleverna har sina klassrum i husen Korndal, Rågdal, Salvebo och Fjälebo – alla namngivna efter gårdar som finns/funnits i trakten. 

För de yngre eleverna finns fem fritidshem, Trollet, Älvan, Draken, Fritids åk 2 och Fritids åk 3, och för de äldre finns fritidshemmet Klubben. Här finns daglig verksamhet för de elever som behöver tillsyn utanför skoltid.

Personalen arbetar i arbetslag. I dessa ingår grundskollärare, fritidspedagoger, förskollärare, specialpedagog/speciallärare och i vissa fall resurspersonal.

På skolan arbetar vi tillsammans för att eleverna ska känna trygghet och arbetsglädje för att kunna uppnå måluppfyllelse och mer. Vår ambition är att alla elever ska känna sig väl bemötta under sin dag och detta arbetar vi med båda på grupp- och individnivå. Vårt trygghetsteam och vårt elevhälsoteam håller sig ständigt uppdaterade om vilka behov som finns i de olika klasserna.