Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteam på Älvsåkersskolan
På Älvsåkersskolan finns ett elevhälsoteam och tillsammans handleder och stödjer teamet den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska psykolog, kurator, talpedagog och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida.

Skolsköterska och skolläkare
På Älvsåkerskolan heter vår skolsköterska Siv Herbertzon. Siv arbetar de flesta dagar. Vi har tillgång till skolläkare som bokas av skolsköterskan vid behov.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Älvsåkersskolans Elevhälsoplan

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan