Bibliotek

I mitten av skolan ligger vårt fina bibliotek och uppehållsrum. Här tar Linda emot klasser som vill låna böcker och tillsammans med pedagogerna hjälper hon eleverna att hitta böcker som kan fånga dem och utveckla deras läsförståelse. Linda går också ut i klasserna och berättar om böcker – något som är väldigt populärt hos eleverna. Hon pratar dessutom om källkritik och hur man förhåller sig på nätet.

Varje år möter årskurs fyra på Älvsåkersskolan årskurs 4 på Hedeskolan i ett Read Race. Eleverna läser och redovisar sina böcker varefter informationen sammanställs som en resa genom landet – den som hunnit längst vinner och får ge hem åt vandringspokalen till nästa år.