Organisation

Älvsåkersskolan är indelad i två skolenheter; F-3 och 4-9.

F-3

Till Älvsåkersskolans skolenhet F-3 hör klasserna i förskoleklass och årskurs 1-3. Ansvarig rektor för dessa klasser är Madeleine Strasek.

4-9

Till Älvsåkersskolans skolenhet 4-9 hör klasserna i årskurs 4-9. Ansvarig rektor för dessa klasser är Håkan Cronelid.

Pedagogisk enhet Centrum

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef. Älvsåkersskolan ingår i pedagogisk enhet Centrum. På sidan Kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadress till skolan.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola