Elevråd

Vi har elevråd två gånger per månad där representanter från varje mentorsgrupp och pedagoger ingår.

Anteckningar och protokoll från Åsa Gårdsskolas elevråd.

Elevrådsprotokoll 190502

Elevrådsprotokoll 190404

Elevrådsprotokoll 190307

Elevrådsprotokoll 190131

Elevrådsprotokoll 181206

Elevrådsprotokoll 181108

Elevrådsprotokoll 180906