Besök från Zanzibar

Här kan ni läsa mer om vårt besök från Zansibar

Åsa Gårds pedagogiska enhet tog under luciaveckan emot besök av förskollärare och grundskollärare från Zanzibar i ett fortsatt pedagogiskt utbyte. Detta projekt är initierat av barnskötare Emma Ackeborn som jobbar på klinnekärrs förskola. Utifrån sitt brinnande intresse och engagemang för barnen i vår värld, lyfter hon idén om att alla barn är allas barn till en ny nivå där geografiska gränser suddas ut.

Hon har med detta projekt satt förskolan på kartan och hon visar att det är möjligt att även vi i förskolan kan söka dessa typer av medel för att hitta nya samarbetsformer. Emma är just in time för att visa hur man på riktigt kan arbeta med de nya delarna i förskolans nyreviderade läroplan som handlar om internationalisering och digitalisering och utgår ifrån att bygga detta på relationsskapande för både små och stora, i Sverige och i Zanzibar. 

Förra året initierade Emma ett förslag om att söka Atlasmedel för att åka till Zanzibar, Sos Villages och Herman Gmeiner School, på en planeringsresa för att starta upp ett pedagogiskt utbyte. Emma som gått barn och fritid på Aranäs gymnasiet hade tidigare varit där på sin sista praktik och ville lyfta in förskolan i detta arbete för att ta vid och utveckla denna erfarenhet även i arbetslivet. Sagt och gjort, medel söktes och resa blev av i februari 19. Inför resan åkte Emma och en kollega på en heldagskonferens initierad av Atlas och insåg där att det utöver vi från förskolan enbart var grund- och gymnasieskolor som sökt medel. Inför resan arbetade Emma aktivt med barnen på förskolan, samt bjöd in vårdnadshavare och kollegor. Under resan etablerades många kontakter och utbytet har fortsatt även efteråt på hemmaplan med hjälp av digitala hjälpmedel. 

Ett ex att följa projektet är via https://www.instagram.com/klinnekarrzanzibar/?hl=sv

 För att sprida detta arbete på hemmaplan har Emma på nytt initierat att söka medel för att denna gång bjuda hit pedagoger från Zanzibar, och på så vis etablera fler kontakter och skapa nya relationer för kollegor och barn på våra förskolor. Även denna ansökan blev beviljad och nu har alltså fem pedagoger från Zanzibar varit och besökt oss på Åsa gård. 

Besöket mynnade ut i många pedagogiska kullerbyttor och fina relationer skapades. Gästerna från Zanzibar arbetsskuggade en svensk kollega under dagen, för att på eftermiddagen samlas för reflektionsstund och workshop.  Åsa Gårds pedagogiska enhet höll bland annat workshop om bildstödsarbete ur ett 1-16 perspektiv samt lärande lek och lekande lärande. 

Jultraditioner och lucia var inslag som både berättades om, upplevdes genom julbord, jul på Liseberg, Luciafiranden i förskola och grundskola. 

Vi vill trycka på vikten av att vidga våra vyer, lära av varandra och om våra olika kulturer. Genom möten blir vi till och genom möten skapas relationerna. 

Bild 1. Rektor Anna Eriksson och Barnskötare Emma Ackeborn hämtar upp våra gäster på Landvetter flygplats.

Bild 2. Reflektionsmöte i Åsa Gårds konferensrum

Bild 3. Besök på Jul på Liseberg

Bild 4. Luciafirande