Studiedagar under våren

Studiedagar, då skolan är stängd men fritidshemmen är öppna, under våren 20201: 25/1 (ändrad från 2/2), 22/3 och 18/5 Stängningsdagar, då både skolan och fritidshemmen är stängda, under våren 2021: 12/2 och 14/6