Välkommen till informationsmöte för alla blivande förskoleklasselevers vårdnadshavare

Onsdag 14/10 kl 18:00 i Smaklöken på Åsa Gårdsskola. 

I dessa tider kan det bli så att vi kommer att genomföra mötet på annat sätt än "live". I så fall kommer information om det när det närmar sig.