Om oss

Åsa Gårdsskola är belägen i norra delen av Åsa samhälle. En kort promenad bort ligger havet och skogen.

Åsa Gårdsskola ingår i pedagogiskt området Söder. Verksamhetschef för enheten är Annika Hellström. Enheten är uppdelad i 3 delar med en rektor för varje del, förskola med 9 avdelningar, F-3 samt 4-9. Förskolorna ligger geografiskt nära varandra och skolan men på 2 platser men F-9 ligger i samma skollokaler. 

Sedan augusti 2017 drivs Åsa Gårds pedagogiska enhet i intraprenadform utifrån ett politiskt beslut. Intraprenad är en driftsform med det bästa från två världar, det vill säga ingå i en kommunal förvaltning som huvudman men med friskolans friutrymme. Projektet är 3-årigt och granskas av en följeforskare från förvaltningshögskolan.

Verksamheten präglas av idén som arbetades fram 2008 då enheten startade. "Den trygga förskolan/skolan byggd på goda relationer där kärnan är mötet mellan barn och pedagog i ett målinriktat lärande som präglas av ansvar"

Åsa Gårds ledord är
* Socialt, lärande och kunskap
* Vi och våra barn
* 1-16
* Framtidstro

Vår ambition är att lärandet ska gå som en röd tråd från förskolan upp till skolår 9. Vi har en helhetssyn på lärandet, vilket medför att vi fokuserar på det sociala samspelet, lärandeprocesser och ämneskunskaper. Ryggraden i vårt arbete är Kompassnålen och Kompassboken. Med hjälp av dessa navigeras eleven genom skolgången mot målen i läroplanen. Varje år belyser vi ett av våra värdeord från Vägrdegrundskompassen lite extra. I år är det ordet "Trygghet" som har vårt fokus och som genomsyrar vårt värdegrundsarbete.

Under perioden 2017-2020 kommer vi på Åsa Gård att fokusera på följande områden för att utveckla vår verksamhet för barn och elevers maximala utveckling och lärande.
* Hälsa och välmående
* Lärmiljö
* Undervisning

Rektorer och förskolechefer
Tre rektorer leder skolan . Anna Eriksson med huvudansvar för Lilla Lokets förskola och Stora Lokets förskola. Kerstin Ekman-Hake med huvudansvar för F-3 och  Carina Larsson med huvudansvar för 4-9.