Bibliotek

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. Därför satsar vi på Åsa Gårdsskola på vårt skolbibliotek! Där finns böcker med text i olika svårighetsgrad, från första lästräningen till tonårsböcker.

Biblioteket ligger i skolans huvudbyggnad och i biblioteket arbetar Lena Olausson. Alla böcker finns registrerade i en databas där eleverna själva kan låna böcker under hela dagen.

I biblioteket finns många böcker böcker och vi köper nya varje år efter elevernas önskemål. Det finns faktaböcker som används när man samlar material till olika arbeten i skolan men också för egen upplevelse.