Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten samt analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen. Med utgångspunkt från det som vi ser i våra resultat planerar och utvecklar vi vårt arbete så att alla elever når målen.

Här kan ni läsa mer om de olika delarna i kvalitetskompassen

Övergång och samverkan

Normer, värden, inflytande och ansvar

Utveckling, lärande, kunskap, betyg och bedömning

Slutredovisning Intraprenaden Åsa Gård