Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR en enkät där elever i årskurs två, fem och nio får svara på ett antal frågor om områdena

* trivsel och trygghet
* delaktighet och inflytande
* skolmiljön
* bemötande
* kunskap och lärande

Vi frågar också de tillfrågade elvernas föräldrar om vad de tycker om verksamheten.

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

I dokumentet nedan hittar du vår skolas resultat från senaste enkät.

Åsa Gårdsskola F-3, åk 2

Åsa Gårdsskola 4-9, åk 5

Åsa Gårdsskola 4-9, åk 9