Organisation

Åsa Gårdsskola består av en F-9 skola med integrerad skolbarnsomsorg och två förskolor. En ledningsgrupp med två rektorer och en förskolechef har ansvaret för verksamheterna.

Rektorer

Två rektorer leder skolan. Kerstin Ekman-Hake med huvudansvar för F-3 och Carina Larsson med hvudansvar för 4-9. På skolan arbetar idag ca 45 pedagoger.

Åsa Gårdsskola är en skola med drygt 370 elever. Skolan har tre lek- och lärklasser. Det finns ett tre fritidshem och en fritidsklubb.

Skolan har fem arbetslag: Polstjärnan, Vintergatan, Solen, Norr och Söder.