Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens arbetsupgift är att vägleda eleverna inför framtida utbildnings- och yrkesval. Våra studie- och yrkesvägledare finns regelbundet på skolan och möter eleverna där. Elev och föräldrar kan också träffa studie- och yrkesvägledaren på kommunens enhet Kompetenscentrum i centrala Kungsbacka på måndagar klockan 16-18, då det är drop-in.

Studie- och yrkesvägledare på Åsa Gårdsskola

Här på Åsa Gårdsskola arbetar Kajsa Mollstedt och hon finns på skolan 1 dag i veckan.

Margaretha Kaufmann
0300-83 79 35
margaretha.kaufmann@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare i Kungsbacka