Inflytande

Elever och föräldrar skall få vara med och påverka utvecklingen på vår skola.

Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för inflytande. Skolans elever kan påverka på klassråd, elevråd, trygghetsråd och i skolvardagen.

Föräldrar kan påverka verksamheten genom att ta kontakt med personal och genom att delta på föräldramöten eller föräldraråd.

Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.