Föräldrainflytande

Åsaskolan har ett aktivt föräldraråd. Föräldrarådets roll är att påverka skolans utveckling för elevernas bästa.

I föräldrarådet ingår representanter från nästan alla årskurser. Föäldrarådet träffar skolledning och personalrepresentanter regelbundet.