Kontakta elevhälsan

Anne-Marie Forslund, kurator
0300-836807
anne-marie.forslund@kungsbacka.se

Marie Ågersten, skolsköterska
0300-836815
marie.agersten@kungsbacka.se

Pia Herrmann, psykolog
0300-836842
pia.herrmann@kungsbacka.se

Mårten Bucht, logoped
0300-837509
marten.bucht@kungsbacka.se

AnnCatrine Matsson, specialpedagog
0300-833726
anncatrine.matsson@kungsbacka.se

Annika Berntsson, speciallärare Förskoleklass- åk 2
0300-836827
annika.a.berntsson@kungsbacka.se

Jennie Johansson, speciallärare  Åk 3-5
0300-833325
jennie.johansson@kungsbacka.se

Jenny Manning, speciallärare Åk 6-9
0300-836843
jenny.manning@kungsbacka.se 

Juan Valladares, lärare svenska som andraspråk Åk 6-9
juan.valladares-segovia@kungsbacka.se

Anna Paepke, Värdegrundspedagog F-9
0300-833724
anna.paepke@kungsbacka.se